Followers

Saturday, December 8, 2012

1 MALAYSIA:TRANFORMASI BERJAYA RAKYAT SEJAHTERA


Dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir setiap insan di bumi bertuah ini tentang tema sambutan hari kemerdekaan pada tahun ini iaitu 1 Malaysia: Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera. Semenjak mencapai kemerdekaan, kita telah mengalami beberapa perubahan dalam pelbagai bidang,baik dalam perindustrian,pengangkutan,pertanian mahupun pendidikan. Kerajaan telah banyak membawa perubahan atau transformasi yang nyata dan signifikan kepada proses kelangsungan negara. Tranformasi yang  dilakukan ini telah pun mencipta pelbagai kemajuan dan kejayaan yang akhirnya telah memberi manfaat kepada negara dan kesejahteraan rakyatnya. Perkara ini memang tidak dapat kita nafikan.
            Dalam sejarah pendidikan negara selepas merdeka kita telah mengadakan beberapa kali reformasi yang tujuannya adalah untuk membaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan bagi memenuhi keperluan semasa dan cabaran masa depan.Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Pada Tahun 2009, Kerajaan telah melancarkan Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang bertujuan mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Transformasi ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan sokongan padu daripada semua rakyat Malaysia  .
            Transformasi melibatkan diri, niat, komitmen dan pemikiran kita. Menurut perspektif Islam, transformasi atau perubahan ini tidak akan terhasil melainkan perubahan itu wujud dalam diri kita sendiri. Firman Allah S.W.T  dalam surah al-Nahl ayat 11 yang bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dengan itu, kita semua perlu berusaha untuk membuat perubahan positif.Sekiranya kita bersama-sama melaksanakan transformasi ini dengan cara yang positif sudah pasti kita akan mengecapi kejayaannya nanti.
            Enam  Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)  dalam Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) juga telah menunjukkan impak positif. Antara kejayaan utama GTP adalah Penurunan Jenayah Jalanan sebanyak 13,193 kes, Peningkatan penyertaan Prasekolah mencapai 72.42%, Skor Rasuah CPI menurun kepada 4.5%, sebanyak 44,535 Isi Rumah dikeluarkan daripada kategori miskin tegar dan 36,273 rumah tambahan dibekalkan air bersih.Justeru,kita mestilah sentiasa proaktif dalam setiap tindakan agar transformasi yang diidam-idamkan membuahkan hasil yang cemerlang.Kejayaan dan kesejahteraan negara tidak akan datang begitu sahaja dengan mudah, transformasi juga tidak akan terlaksana tanpa daya usaha yang gigih dan kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia
            Dalam bidang pendidikan transformasi sangat penting kerana perjuangan dalam bidang pendidikan adalah perjuangan untuk menjamin kelangsungan hidup sesuatu bangsa,perjuangan untuk mengangkat maruah dan harga diri individu,perjuangan untuk menjulang negara ke mercu kejayaan dan kecemerlangan.Dengan kewujudan Sekolah Berprestasi Tinggi diharapkan pendidikan di negara kita seiring dengan pendidikan bertaraf dunia. Begitu juga dalam bidang perindustrian, negara kita sudah dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain  di seantero dunia.

            Mantan Perdana Menteri ,Tun Dr.Mahathir pernah menegaskan bahawa `kita perlu membangunkan negara bangsa Malaysia,tetapi mengikut acuan kita sendiri’.Acuan atau model yang cuba ditanamkan menekankan pembangunan yang menyeluruh,seimbang dan sepadu antara keperluan-keperluan rohani dan jasmani,serta duniawi dan ukhrawi,iaitu selaras dengan konsep pembangunan kemanusiaan yang hakiki,lengkap dan sempurna. Lantaran itu,dengan kewujudan 1Malaysia,dapat mengukuhkan lagi pembangunan negara bangsa ini dalam konsep 1Malaysia yang mahu mewujudkan transformasi ke arah merealisasikan hasrat pemimpin-pemimpin terdahulu yang mahu melihat integrasi antara kaum di negara kita menjadi semakin kukuh.Malah,jurang antara penduduk di luar bandar dan di bandar juga dapat dirapatkan.
            Akhir sekali, Marilah kita semua bersatu dan berpadu tenaga untuk menjayakan agenda transformasi negara demi kesejahteraan rakyat dan negara.

No comments:

Post a Comment