Followers

Saturday, January 24, 2015

sajak aku membaca lagi

SAJAK  AKU MEMBACA LAGI (Razali Mohd Yussof)
RANGKAP
MAKSUD
Aku mendongak langit
membaca garis dan titik
menaakuli kebesaran-Mu
di bawahnya gumpulan mega
hembasan bayu dan banjaran gunung.   
Penyajak memandang ke langit. Penyajak berasa dirinya sungguh kerdil melihat kebesaran Illahi yang mencipta pelbagai fenomena alam. Dengan perasaan penuh kesyukuran, dia menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.
Kuselusuri alam
kicauan burung
desiran ombak dan wajah pelangi
mewarnai kehidupan umat-Mu.
Penyajak meyelusuri pula alam yang terbentang luas. Kedengaran kicauan burung, desiran ombak dan keindahan pelangi yang melengkapi kehidupan manusia dengan pelbagai rencah kehidupan.
ku mendongak lagi
membaca langit
di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh
dahan dan ranting terkulai
daun-daun berguguran
helai demi helai
di lantai tanah airku yang makmur.
Penyajak mendongak ke langit lagi dan cuba memahami langit. Penyajak mendapati bahawa alam semula jadi semakin tercemar apabila negara semakin makmur. Pencemaran alam semula jadi ini dikaitkan dengan keadaan bahasa Melayu yang semakin lama semakin kurang didaulatkan oleh rakyat walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Selain itu, penyajak mendapati bahawa kemakmuran negara tidak dapat menjamin kedaulatan  bahasa Melayu.
Aku membaca langit
Kutemui
bulan dan bintang menangis
meratapi luka nasib bangsa.
Penyajak masih mahu memahami perkara yang tersurat di langit. Penyajak dapat menyaksikan kekecewaan bulan dan bintang  (pejuang-pejuang bahasa) yang  meratapi akan nasib bahasa Melayu yang dipinggirkan oleh bangsa di  tanah air sendiri.
Aku mendongak lagi
menitis air mata langit
membasahi bahasa Melayuku
yang berdarah.
Penyajak kembali mendongak ke langit. Kali ini,penyajak dapat menyaksikan kesedihan langit yang turut menangisi nasib bahasa Melayu yang kian tenat dan semakin dilupakan anak bangsa.
TEMA
·         
    Bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan.
 PERSOALAN
 
 1. Keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan
Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.

2.      Kedaulatan bahasa Melayu yang kian hilang
Contoh : Penyajak mendapati bahawa semakin lama semakin kurang orang yang mendaulatkan bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan.

3.      Kesedihan pejuang bahasa terhadap nasib bahasa Melayu
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.
4.      Bahasa sebagai maruah bangsa.
5.      Jati diri anak bangsa yang kian terancam.

BENTUK SAJAK
 
 1. Terdiri daripada lima rangkap
 2. Terdiri daripada empat hingga tujuh baris dalam satu rangkap
 3. Terdiri daripada satu hingga enam perkataan dalam satu baris
 4. Terdiri daripada empat hingga 12 suku kata dalam satu baris
 5. Rima akhir mempunyai bentuk bebas / tidak terikat.
  • Rangkap pertama : abcde
  • Rangkap kedua : abcd
  • Rangkap ketiga : abcdefg
  • Rangkap keempat : abcd
  • Rangkap kelima : abcd

GAYA BAHASA
 
 1. sinkope
Contoh :
- Kuselusuri alam
- menekuni kebesaran-Mu
- mewarnai kehidupan umat-Mu

2.      personifikasi
Contoh :
 • desiran ombak dan wajah pelangi
 • dahan dan ranting terkulai
 • bulan dan bintang menangis meratapiluka nasib bangsa
 • menitis air mata langit
 • membasahi Bahasa Melayuku  yang berdarah
3.      repitisi
Contoh :
 • helai demi helai

 NILAI
 
 1. Nilai kesyukuran
Contoh : Dengan perasaan penuh kesyukuran, penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.

 1. Nilai cinta akan bahasa
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.

 1. Nilai cinta akan alam sekitar
Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.

PENGAJARAN
 
 1. Kita mestilah bersyukur kepada Tuhan
Contoh : Dengan perasaan penuh kesyukuran, penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.

2.      Kita mestilah cinta akan bahasa.
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.

3.      Kita mestilah cinta akan alam sekitar.
Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.


Sang Gembala Kuda (Mohd Hashim Othman)
MAKSUD
Rangkap
Maksud
 Rangkap 1
          Dia lelaki bergelar perkasa
          dengan cemeti keberanian di tangan
          rembat angkuhnya memacu takut
          menghalau kuda-kuda di padang
          berebutan memburu kandang.
Seorang lelaki gagah/penjaga kuda sedang menghalau kuda-kuda yang ada di padang dengan cemeti (rotan panjang-alat untuk mengawal kuda) supaya  segera masuk ke dalam kandang.
Rangkap 2
           Rumput dan jerami terhidang
           adalah kanun janji kesetiaan
           dimamah rakus kala lapar
           tak peduli nasib diri setelah kenyang
           jadi tunggangan memburu rakan.

Di dalam kandang telah tersedia rumput dan jerami sebagai makanan dan akan dimakan oleh kuda ketika lapar. Setelah kenyang,kuda-kuda ini tidak sedar dijadikan  tunggangan untuk menjejaki kuda  yang lain.
Rangkap 3
          Dia lelaki punya kuasa
          sesekali suaranya lebih gempita
          daripada ringkik kuda sekandang
          pacuannya diiring seribu keberanian
          meredah onak di rimba perburuan
          meranduk lumpur di paya penindasan
          sambil melibas cemeti durjana
          dia melampar muslihat
          aku penyelamat maruah
          berjuang atas dasar kebenaran
          menentang semua kebobrokan
Penjaga kuda/ sang gembala kuda diibarat penguasa yang mempunyai kemampuan untuk mengawal seluruh pengikut . Dia menggunakan seluruh kekuasaan untuk menindas . Dia juga bijak menggunakan tipu helahnya dengan berpura-pura sebagai penyelamat maruah yang kononnya berjuang atas dasar kebenaran dan menentang segala penipuan. Namun ada juga yang  berani menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.
Rangkap 4
          Dia lelaki sang gembala kuda
          hanya mengenal pantas tunggangan
          tanpa membaca keletihannya
          dia lelaki sang gembala kuda   
          hanya tahu mengejar kehebatan
          tanpa menghitung kesakitannya
          dan kuda-kuda itu ditunggangi
          ditunggangi dan ditunggangi!  
Sang gembala hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira kepenatan kuda yang ditunggangnya.Dia juga hanya mahu kuda yang dapat membawa kemenangan dan tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.Semua kudanya terus ditunggangi berulang kali tanpa belas kasihan.
TEMA
Kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan terhadap tenaga haiwan.

PERSOALAN
 1. Persoalan kebolehan penjaga kuda mengawal kuda di sesebuah kandang kuda.
 2. Persoalan kesetiaan kuda kepada penjaga kuda kerana makanan yang diberikan.
 3. Persoalan kekuasaan memerlukan kekuatan dan keupayaan dalam mengawal sesuatu kumpulan.
 4. Persoalan penganiyaan terhadap haiwan-kehidupan kuda yang sentiasa dikerah tenaganya untuk kemenangan.
 5. Persoalan ketegasan dalam memimpin.
 6. Persoalan kepatuhan menurut perintah.
 7. Persoalan keberanian menempuh cabaran.

BENTUK
1.    Bentuk bebas
        2. Jumlah rangkap - 4 rangkap
 • Rangkap 1 - 5 baris ayat
 • Rangkap 2 -5 baris ayat
 • Rangkap 3 - 11 baris ayat
 • Rangkap 4 - 8 baris ayat
3.  Jumlah suku kata dalam baris
Jumlah suku kata 8 hingga 12 suku kata.
.    Rima akhir setiap rangkap
 • Rangkap 1 – abcdd
 • Rangkap 2 – abcab
 • Rangkap 3 – aabcccadecc
 • Rangkap 4 – abaabacd
GAYA BAHASA
 • Aliterasi – pengulangan konsonan ‘n’.Contohnya : hanya mengenal pantas tunggangan
 • Asonansi – pengulangan vokal  ‘a’ Contohnya :Dia lelaki sang gembala kuda
·         Metafora-Contoh : cemeti keberanian,rimba perburuan,paya penindasan
 • Hiperbola-Contoh: Rembatan angkuhnya memacu takut, Dimamah  rakus kala lapar
 • Personifikasi-Contoh :Rembat angkuhnya memacu takut
 • Sinkope – Contoh:
 • Unsur alam- Contoh:
                    
Nada: Sinis

 NILAI
 1. Keberanian
 2. Tanggungjawab
 3. Kebijaksanaan
 4. Kepatuhan
 5. Kesetiaan
PENGAJARAN 

 1. Kita hendaklah berani menghadapi kenyataan agar hidup lebih bermakna.
 2. Kita hendaklah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
 3. Kita hendaklah bijaksana dalam membuat sebarang keputusan.
 4. Kita hendaklah setia dengan pemerintah atau ketua.
 5. Kita hendaklah berjuang demi kebenaran.
 6. Kita hendaklah memastikan kebajikan orang bawahan.