Followers

Thursday, January 19, 2012

Puisi Tradisional-Ting.3

Nota daripada BPK

Pantun Berkait (Bekerja)


Rangkap Maksud
1 Penulis menyeru sahabat agar segera bangun untuk menjalankan tugas.
2 Penulis menyarankan supaya membuang semua sifat malas dan lemah dalam diri.
3 Penulis menyatakan semua kerja dapat dilakukan apabila tiada sikap malas.
4 Setiap orang perlulah menguasai bidang tugas masing-masing.
5 Setiap pekerjaan perlulah dilakukan dengan teliti.
6 Apabila pekerjaan dilakukan dengan teliti , kerja yang berat akan menjadi
mudah.
7 Hati menjadi senang setelah pekerjaan yang berat dapat diselesaikan.
8 Penat tidak akan terasa sekiranya pekerjaan dapat disiapkan.

Tema
Semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai

Persoalan
Ketekunan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan.
Contoh:
Bajak, cangkul, tebas dan tebang,
Semuanya dikerja dengan cermat.

ii Kerajinan penting dalam memastikan kesempurnaan dalam sesuatu kerja. Contoh:
Bangkit segera kita berjuang,
Hapuskan semangat culas dan lemah.

iii Kegigihan berusaha dapat membuahkan hasil.
Contoh:
Kerja yang berat tidaklah gerun,
Semuanya siap hati pun lega.

Bentuk
Merupakan pantun berkait.

ii Mempunyai 8 rangkap.

iii Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

iv Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.
Contoh: bangkit segera kita berjuang (4 perkataan – rangkap 1)
Contoh: hapuskan semangat culas dan lemah (5 perkataan – rangkap 2)

v Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata sebaris.
Contoh: wa/hai/ ra/kan/ han/dai/ dan/ tau/lan/ ( 9 suku kata – rangkap 1)
Contoh: ha/pus/kan/ se/ma/ngat/ cu/las/ dan/ le/mah (11 suku kata – rangkap 2)

vi Rima akhir abab.

vii Bentuk pantun terikat.

Gaya Bahasa
Asonansi – Pengulangan vokal a
Contoh: Wahai rakan handai dan taulan

ii Aliterasi – Pengulangan konsonan t
Contoh: Tiadalah tinggal terbuang penat

iii Sinkope – Pemendekan kata ‘akan’
Contoh: Tidaklah bimbang barangkan hilang

iv Inversi – Pembalikan kata
Contoh: Kerja yang berat tidaklah gerun, sepatutnya tidaklah gerun kerja yang berat.
v Repitisi – Pengulangan kata ‘pangkalan’
Contoh: Perahu layar mudik ke pangkalan
Sampai di pangkalan memunggah barang

Nilai kerajinan. Sikap malas perlu dihapuskan apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh:
Bangkit segera kita berjuang,
Hapuskan semangat culas dan lemah.

ii Nilai ketekunan. Sentiasa tekun melakukan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Contoh:
Dapat dikerjakan dengan cermat,
Kerja yang berat tidaklah gerun.

iii Nilai kegigihan. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan gigih akan mendatangkan hasil. Contoh:
Kerja yang berat tidaklah gerun,
Semuanya siap hatipun lega.

Pengajaran

i Kita haruslah bersikap rajin dalam melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada perasaan malas dan lemah. Contoh:
Bangkit segera kita berjuang,
Hapuskan semangat culas dan lemah.

ii Kita hendaklah bersikap tekun agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat disempurnakan. Contoh:
Dapat dikerjakan dengan cermat,
Kerja yang berat tidaklah gerun.


iii Kita perlulah bersikap gigih dalam melakukan pekerjaan supaya hasil yang diinginkan akan tercapai. Contoh:
Kerja yang berat tidaklah gerun,
Semuanya siap hatipun lega.

No comments:

Post a Comment