Followers

Friday, January 28, 2011

Sajak Buat Pn.Rahimah ,Mantan Pengetua SMKTP

R ajin dan gigih setiap ketika
A kur arahan sepanjang masa
H asratmu tinggi menggapai cita
I ngin sentiasa di mercu jaya
M encabar minda lakukan yang luar biasa
A gar dirimu sentiasa berwaspada
H akikat indah pasti tercipta


J ati dirimu demi anak bangsa
A manah dan ikhlas tersemai di jiwa
M urni pengorbananmu sentiasa membara
A nggun penampilan menyerlahkan gaya
L estari kecemerlangan demi negara
U sahamu pasti memancar cahaya
D inamik seiring perubahan semasa
D edikasi dalam setiap agenda
I mpianmu pasti akan terlaksana
N amamu pasti mekar sentiasa

No comments:

Post a Comment